Konzultace

Současná IT revoluce významně mění všechna odvětví, včetně cestovního ruchu, které nyní čelí podstatným změnám ve vnímání a chování hostů a změnám způsobů poskytování služeb. Transformace odvětví a změny v zavedených způsobech představují výzvy pro poskytovatele služeb a investory, ale zároveň vytvářejí příležitosti, jak tuto dobu významných změn maximálně využít, zvýšit svoji konkurenceschopnost a získat lepší pozici na trhu, případně i vstoupit na trhy nové. Siesta Solution má jak know-how z oblasti cestovního ruchu, tak i zkušenosti z vlastních IT řešení a disponuje týmem odborníků, který se soustředí právě na zohledňování nových trendů na všech úrovních hotelového provozu.

Základem a východiskem je pro nás řízení reálného hotelu. Hledali jsme způsoby, jak automatizovat rutinní aktivity a snížit množství práce všude tam, kde je to možné. Při absenci lepších řešení jsme vyvinuli vlastní software Siesta Extranet jako podporu postupů, které šetřily naši vlastní práci i náklady na různých i nenápadných položkách a zejména – dosahovaly vysoké obsazenosti za dobrých cen a tím i maximální ziskovosti. Optimalizovali jsme způsob řízení hotelových procesů, zaměstnanců a spokojenosti zákazníků a zavedli efektivnější způsob prodeje. Náš přístup se natolik osvědčil, že jsme začali nabízet naše řešení a znalost i ostatním. V průběhu času jsme se rozrostli do podnikání, které působí po celém světě, rozšířili jsme naše produktové portfolio a vytvořili strategická partnerství. Náš tým se v současné době skládá z více než 40 odborníků z oblasti cestovního ruchu, programování, řízení, marketingu, prodeje, zákaznické podpory a dalších a všichni se těšíme na pokračování našeho příběhu. Nabyté zkušenosti nám umožňují vypracovat takové analýzy, které Vám pomohou při rozhodování a řízení. Našich služeb využívají například hotelové provozy, poskytovatelé služeb v cestovním ruchu, investoři i municipality.

Provoz Hotelu

Naše poradenství je založeno na osobní zkušenosti manažerů s provozem ubytovacích zařízení. Díky tomu byla vyvinuta unikátní metoda řízení kvality poskytovaných služeb. Do této metody patří motivace zaměstnanců, design služeb, využití zpětné vazby od klientů k řízení investic, efektivita procesů a jejich automatizace. Častým “bolavým místem” hotelů je například nekvalitní WiFi připojení pro hosty. Vedle kvality poskytovaných služeb ze zaměřujeme také na konzultace v oblasti vztahu se státem, jako je například GDPR nebo automatizace hlášení cizinecké policii. V neposlední řadě se jedná o řízení nákladů (výběr vhodné platební metody nebo například zajištění kvality úklidu).

 • Automatizace
 • Snižování nákladů
 • Řízení a motivace zaměstnanců
 • Požadavky státní správy – GDPR
 • Platební řešení a platební terminály
 • Management Consulting
 • Analýza a optimalizace procesů
 • Audit a tvorba manuálů a pracovních metodik

Řízení a zvyšování tržeb

Naší vlajkovou lodí je poradenství, které vede ke zvyšování tržeb ubytovacích zařízení. Během sedmi let v oboru jsme si vyvinuli velice účinnou metodu, která dokáže významně zvýšit tržby a zisky hotelu ve srovnáním s čistě intuitivním řízením cen a rezervací. Náš přístup kombinuje pružné změny nabízených cen v závislosti na poptávce a omezování dostupnosti (příliš) krátkodobých pobytů. Významným prvkem je ale také marketing hotelu, práce s klienty a jejich hodnocením. V neposlední řadě také optimalizujeme provozní náklady. Při práci využíváme umělou inteligenci, roboty a pokročilé analytické metody. V současné době řídíme cenotvorbu u 40 ubytovacích zařízení. Jsme největší konzultační společnosti v tomto segmentu v ČR.

 • Revenue management
 • Referenční marketing
 • Marketingová prezentace
 • Prodejní schémata
 • Péče o klienty
 • Alternativní prodej ubytovacích kapacit
 • Prodej doplňkových služeb poskytovaných třetími stranami
 • Analýza a optimalizace webu a SEO

Investice do hotelů

Díky našim zkušenostem z provozu stovek ziskových hotelů jsme schopni vytipovat vhodné nemovitosti k akvizici. Máme zkušenosti s analýzou rentability investic, dokážeme navrhnout rekonstrukce. Opíráme se i o zkušenosti a služby partnerských realitních a právních kanceláří. Jsme připraveni být průvodcem při otevření či převzetí hotelu. Jsme připraveni i převzít odpovědnost za provoz hotelu nebo za dílčí agendy podle přání zákazníka, například Revenue management. Do oblasti tohoto segmentu našeho poradenství spadají také výnosové predikce na základě obsazenosti hotelu i predikce nákladové a návrhy na jejich snížení.

 • Investiční nákup nemovitostí
 • Výstavba hotelu
 • Rekonstrukce a jejich návratnost
 • Porovnání business modelů (pronájem, prodej, vlastní provoz)
 • SWOT analýzy využití nemovitostí (kanceláře, byty, hotely)
 • Výnosová predikce
 • Nákladová predikce
 • Právní poradenství

Smart Hotel

V Siestě máme rádi nové technologie a máme bohaté zkušenosti s jejich kombinací pro komplexní řešení s vysokou úrovní interoperability. Pravidelně navštěvujeme mezinárodní hackathony a v našem týmu máme odborníky na IoT, hlasové asistenty, mobilní aplikace, inteligentní budovy, AI, blockchain a další nové zajímavé technologie. Vzhledem k tomu, že máme bohaté zkušenosti s technologiemi a cestovním ruchem, často nás vyhledávají technicky zdatní hoteliéři, abychom jim pomohli navrhnout a realizovat nejlepší cesty, jak přivést své hotely do 21. století.

 • Zámková řešení
 • Automatická regulace vytápění
 • Automatická vazba na účetnictví
 • Internet věcí (IoT)
 • Hlasoví asistenti
 • Mobilní aplikace
 • Automatizovaný upsell služeb třetích stran
 • WiFi
 • Business a ICT architektura (audit, návrh, údržba, implementace změn)

Zeptejte se expertů!