Zásady ochrany soukromí

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SIESTA SOLUTION s.r.o., se sídlem Bruselská 266/14, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 05203503 jakožto provozovatel webových stránek www.siestasolution.com (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies.

Zásady používání cookies souborů

 • Webová stránka a/nebo Webové stránky používají cookies za účelem zlepšení uživatelského komfortu, jelikož jejich povolení umožňuje zapamatovat si vás a vaše individuální nastavení a předvolby.
 • Cookie je jednoduchý textový soubor (obvykle o velikosti několika kB) uložený ve Vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení Webovou stránkou a/nebo Webovými stránkami a pouze Webová stránka a/nebo Webové stránky jsou schopny takovou cookie najít a přečíst její obsah. Takřka všechny webové stránky cookies používají a tyto soubory nejsou pro Váš uživatelský systém škodlivé.
 • Každá cookie je zcela jedinečná pro váš internetový prohlížeč. Cookie obsahuje určité informace, jako je jedinečná identifikační hodnota, název webu, určité číslice a čísla.
 • Existují dva typy cookies – relační cookies a trvalé cookies.
  • Relační cookies jsou dočasnými cookies, uloženými ve vašem zařízení (např. počítač, telefon apod.) do doby, než opustíte Webovou stránku a/nebo Webové stránky, kdy dochází k jejich odstranění. Takové cookies používá Webová stránka a/nebo Webové stránky pro zapamatování informací při přechodu mezi jednotlivými stránkami, aby nebylo nutno opakovaně zadávat nebo vyplňovat informace.
  • Trvalé cookies zůstávají uloženy ve v zařízení i poté, co Webovou stránku a/nebo Webové stránky opustíte, aby si vás pamatovaly jako vracejícího se návštěvníka – bez identifikace konkrétní osoby.
 • Cookies lze zakázat změnou nastavení ve vašem prohlížeči. Pokud se rozhodnete cookies zakázat, nebude možné používat Webovou stránku a/nebo Webové stránky.
 • Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, potvrzujete tím váš souhlas s použitím cookies na Webové stránce a/nebo Webových stránkách.

Pro analytické účely využíváme cookies služby poskytovatelů:

Google LLC se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, kdy podmínky zpracování jsou upraveny zde https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Automattic Inc., se sídlem 60 29th Street #343, San Francisco, CA, USA, podmínky cookies služeb jsou upraveny zde https://wordpress.org/about/privacy/

 

Kontaktní formulář

Siesta Solution s.r.o. rovněž v rámci Webové stránky užívá kontaktní formulář. Tento formulář slouží k položení dotazu společnosti. Siesta Solution s.r.o. osobní údaje vložené do tohoto formuláře zpracovává po dobu nutnou pro zodpovězení dotazu. Dané osobní údaje pak automatizovaně zpracovává v rámci služeb Google LLC, a to po dobu nutnou pro zodpovězené dotazu. V případě, že má dotaz právní účinky pro Siesta Solution s.r.o., může jej zpracovávat po dobu odpovídající příslušnému zájmu společnosti Siesta Solution s.r.o. (tedy zejména po dobu běhu příslušných promlčecích dob). Tyto osobní údaje předáváme našim kolegům zodpovědným za řešení dotazů, což mohou být buď naši zaměstnanci či naši kontraktoři.

Dotaz je zpracován automatizovaně pomocí softwaru společnosti Siesta Solution s.r.o. a ukládán na servery Google LLC.

Máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů. Vždy Vás budeme informovat o:

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 3. povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 4. příjemci, případně kategoriích příjemců,
 5. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 6. veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

 

Mezi Vaše další práva patří

 1. požádat nás o vysvětlení,
 2. požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 3. požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 4. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

 

K ochraně Vašich osobních údajů používám prostředky ochrany: Anitvirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje.