Jak fakturovat položky s různými sazbami daně

  • Pokud hosté platí za některé služby zvlášť, mají jinou sazbu DPH než ubytování.
  • Každá faktura plátce DPH musí obsahovat rozpis položek a zároveň součet cen položek se stejnou sazbou DPH.

Účetnictví je v ubytovacích službách zásadní a přitom ne zcela jednoduchou disciplínou. Je třeba přesně vědět jaké sazby daně z přidané hodnoty platí pro jaké služby a produkty a jak je vypisovat na fakturách. Sazbu DPH některých produktů a služeb totiž může ovlivnit způsob, jakým jsou hostovi účtovány.

Každý klient by měl dostat doklad, ve kterém bude mít jasně rozepsáno, co vše je předmětem transakce. Ze zákona vyplývá povinnost rozepisovat služby a položky tak, aby z nich přesně vyplývalo, jaká služba či produkt je předmětem fakturace.

Pro provozovatele ubytovacího zařízení to znamená, že se musí vyznat také v tom, jaké položky podléhají jakému zdanění. V případě ubytování má sazba daně z přidané hodnoty výši 15%. Většina ubytovacích zařízení však nabízí další služby a produkty. O sazbách některých z nich se diskutuje i mezi zkušenými účetními experty.

Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních jsou uvedeny v kódu 55 Klasifikace produkce CZ-CPA, který je zahrnut do služeb v příloze č. 2 zákona, tedy služby u nichž se uplatňuje snížená sazba daně. Tyto služby zahrnují zpravidla mimo samotného ubytování také každodenní úklid, snídaně, parkování, recepční služby, ev. další služby v případě, že jsou poskytovány jedním subjektem a jsou zahrnuty v ceně ubytování a může je bez rozdílu využívat každý ubytovaný host, aniž by za ně zvlášť platil. Znamená to, že poskytování těchto služeb je součástí ceny ubytování bez ohledu na to, zda si jejich poskytnutí host vyžádal a zda je využije či nikoliv.

Pokud jsou všechny tyto služby poskytovány i samostatně, pak do tohoto druhu plnění nespadají a je třeba je zpoplatnit jako samostatné služby. Většina služeb má sazbu daně ve výši 21 %. Pokud tedy budete hostovi účtovat zvlášť ubytování a na stejné faktuře parkování, snídani, minibar a půjčovné za kolo, je třeba všechny položky zdanit odpovídajícím způsobem.

Faktura by pak vypadala následovně:

ukázka faktrury

Položky by měly být rozepsány přehledně s uvedenou sazbou daně z přidané hodnoty, cenou bez daně, částkou, která je daní, a celkovou částkou.

  1. Pokud mají fakturované položky různé sazby daně z přidané hodnoty, je třeba daně rozepsat tak, že bude zvlášť uvedena summa částek daně jedné sazby a zvlášť jiné sazby.
  2. Kompletní aktuální znění zákona o dani z přidané hodnoty je možné dohledat zde.

Další příspěvky

Siesta Cloud

Rádi bychom Vám představili náš nový projekt: Siesta Cloud. Po měsících intenzivní práce v oblasti ubytovacích zařízení a cestování, jsem se rozhodli, že bychom chtěli v této oblasti působit aktivně, tedy ne jen jako příjemci, ale jako hybatelé. Siesta Cloud (siesta.cloud) je a bude vysoce přizpůsobitelná cestovní a ubytovací platforma. Je to služba, založená na…

Kompletní řešení, 2. část

Jaké další nástroje a znalosti hoteliéři mohou potřebovat? Restaurace, bary a kavárny Pokladní systém s EET Znalosti spolu s přístupem k podstatným informacím Karty a zámky (otevírání dveří) Multifunkční kanceláře spolu s úkoly pro personál fotografie terminál bez funkce CNP Cíl: poradit hoteliérům co konkrétně si pořizovat a co…

GDPR – proč je pro vás důležité?

Následující článek Vás má seznámit s existencí nového problému a pomoci s jeho zajištěním a zejména následným vyřešením. Nejprve si stručně popíšeme, o co přesně u GDPR jde, jak se konkrétně ovlivňuje hoteliérovu práci a nakonec si představíme to, jaké služby spojené s GDPR nabízí Siesta Solution.