Užitečné informace pro hoteliéry k současné pandemii COVID-19

V současné nepřehledné situaci jsme pro vás připravili přehled těch nejdůležitějších informací, které vám pomohou zorientovat se ve změti informací, které zaznamenáváme z médií všech typů.

 

Koronavirus a hotelnictví

 

Rušení rezervací

 

Většina prodejních kanálů (včetně Booking.com či Airbnb) a Asociace hotelů a restaurací České republiky doporučují vrácení plateb či odpuštění storno poplatků za rezervace v období platnosti opatření o zákazu vstupu do ČR.

Dle informací AHRČR v případě, že host zruší rezervaci v období, kdy neexistují aktuální překážky pro uskutečnění ubytování vyplývající z krizových opatření (například pobyt o prázdninách, či silvestr 2020), klient nemá automatický nárok na odstoupení od smlouvy a na vrácení peněz.

DOPORUČENÍ: Hostům se snažte před zrušením rezervace nabídnout jiný termín. Na konci tohoto článku naleznete krátký text, kterým se můžete inspirovat při psaní e-mailu vašim hostům.

 

Booking.com

Výtah z prohlášení Booking.com:

Z důvodu ochrany zdraví našich partnerů a hostů jsme na základě oficiálního nařízení týkajícího se koronaviru a cestování osob vyhlásili výjimečný stav způsobený zásahem vyšší moci, který platí pro všechna ubytování a hosty zasažené touto situaci.

Protože jde o zásah vyšší moci, očekáváme od vás, že hostům, kteří svou rezervaci zruší ve výše uvedeném období, vrátíte jakékoliv platby uhrazené předem a / nebo jim odpustíte všechny náklady spojené s zrušením rezervace – storno poplatky.

Dle vyjádření Booking.com mohou být zrušeny všechny rezervace mezi 15. 3. a 14. 4. bez jakéhokoliv storno poplatku. Stejně tak mají hosté nárok na vrácení zaplacené zálohy.

 

Airbnb

Dle této zprávy Airbnb mohou hosté zrušit všechny rezervace mezi 15. 3. a 14. 4. bez jakéhokoliv storno poplatku. Stejně tak mají hosté nárok na vrácení zaplacené zálohy. Peníze hostům automaticky vrátí platforma Airbnb.

Opatření se nevztahuje na pobyty rezervované po 14. 3. 2020.

 

Expedia

Podle posledních informací Expedia nevydala žádné doporučení a rozhodnutí tak nechává na samotných provozovatelích.


 

Finance

 

Odklad daňového přiznání

 

16.3.2020 vláda schválila liberační daňový balíček, jehož součástí je
mimo jiné plošné prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání
a zaplacení daně pro fyzické a právnické osoby až do 1.7.2020.
O toto tedy není třeba nijak žádat nebo dokazovat, že se Vás omezení spojená s koronavirem dotkla.

 

Mělo by zároveň být možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem (např. máte účetní v karanténě).

Schváleno bylo také plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července. Více informací přímo od finanční správy naleznete zde.

 

Úvěr COVID

 

Úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky pro podporu podnikatelů, u kterých došlo opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce. Jedná se o bezúročný úvěr pro mikro, malé a střední podniky (více k rozdělení např. zde), sběr žádostí byl spuštěn 16.3.2020 přes ePodatelnu.

 

Více o úvěru COVID 

Více o rozdělení podniků dle velikosti

 

Dle našich aktuálních informací je v tuto chvíli program COVID již vyčerpán a uzavřen. Vládá pravděpodobně chystá další podpůrné programy, které budeme do článku postupně doplňovat po jejich oznámení.

Na stránkách ČMZRB lze najít informace o úvěru, podmínky pro vstup do programu a také formuláře žádosti a všech příloh, které je třeba vyplnit a následně přes ePodatelnu podat.

Zde přinášíme souhrn toho nejdůležitějšího:

 • úvěr je bez úroku a bez poplatků
 • je možné zažádat o úvěr ve výši 500 tisíc až 15 mil. Kč
 • splatnost úvěru je 2 roky, je možnost odkladu splátek až o 12 měsíců
 • je třeba popsat a dokázat způsobenou újmu, od té by se měla odvíjet výše požadovaného úvěru (zrušené rezervace, odstoupení od smlouvy, …)
 • je určen převážně na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku a běžné provozní výdaje
 • úvěr bude zajištěn blankosměnkou s avalem, nebo bez avalu (individuálně podle žadatele)
 • ubytování a stravování a pohostinství jsou jedním z odvětví přímo definovaných v příloze, pro které je úvěr

Níže přikládáme zodpovězené otázky přímo od ČMZRB týkající se hotelnictví:

Jaký dokument je třeba k prokázání újmy v případě, že jsou ohroženy příjmy od klientů, kdy nejsou uzavřené žádné objednávky, ale pravidelně se očekává v období stálý přísun klientů, kteří aktuálně odmítnou přijet, ale nevznikla žádná objednávka či smlouva (vzniká až při samotném příjezdu). Případně, kdy se očekávají určité tržby.

 • Hotely, penziony a další ubytovací zařízení, restaurace a jiná stravovací zařízení mohou žádat o zvýhodněný úvěr COVID ve výši vyčíslitelné újmy na základě opatření proti šíření koronaviru, kterou popíší v žádosti o zvýhodněný úvěr a přiloží potřebné doklady dokládající např. výši průměrných denních tržeb, průměrné počty ubytovaných hostů, očekávaný počet klientů k ubytování na základě uzavřených cestovních smluv apod. Jednotlivým podnikatelů nebudou financovány jejich ušlé tržby, ale pouze provozní náklady, které však musí odpovídat adekvátním platbám za podobné období v minulosti. Žadateli tedy nejsou financovány (kompenzovány) přímo ušlé tržby.

 

Obecné informace o Koronaviru

Pro základní informace o situaci doporučujeme stránku okoronaviru.cz. Najdete zde zajímavé, přehledně zpracované informace o viru samotném, možné prevenci nebo také o nepravdivých zprávách, které se internetem šíří.

Velmi užitečný je také rozcestník koronavirus.report který:

 • každý den přináší cca 8 nejdůležitějších zpráv z předchozího dne (výběr z cca 1000 zpráv)
 • obsahuje dobrou praxi pro krizový štáb ve vaší obci (můžete poslat starostovi nebo radním, určitě to ocení)
 • v sekci „Nejdůležitější“ (vlevo nahoře) shromažďuje důležité odkazy, o jejichž existenci je dobré vědět
 • obsahuje mapu ČR, kde je možné dohledat místa s jídlem zdarma, rouškami nebo aktuální uzavírky obcí. Do mapy mohou přispívat všichni občané a udržovat ji tak stále aktuální.a mnoho dalšího.

 

Poradenství

 

V případě, že Vám článek neodpověděl na všechny vaše dotazy, nebo si přejete konzultaci vaší současné situace zdarma, kontaktujte nás na tel. čísle: +420 602 202 844

 


 

Příloha

 

Vzor emailu hostům pro posunutí termínu rezervace

 

Vážená paní/pane …

Vzhledem k současné situaci bychom vás chtěli informovat, že kromě zrušení máte také možnost vaši rezervaci přesunout na jiný termín. 

Prosíme vás o zvážení této možnosti a pokud se rozhodnete o přesun na jiný termín, budeme se vám vyjít s výběrem termínu co nejvíce vstříc. 

Stejně tak vám při změně termínu nabízíme 20% slevu do našeho wellness centra (restaurace, 5% slevu na ubytování apod.)

Další příspěvky

Siesta Cloud

Rádi bychom Vám představili náš nový projekt: Siesta Cloud. Po měsících intenzivní práce v oblasti ubytovacích zařízení a cestování, jsem se rozhodli, že bychom chtěli v této oblasti působit aktivně, tedy ne jen jako příjemci, ale jako hybatelé. Siesta Cloud (siesta.cloud) je a bude vysoce přizpůsobitelná cestovní a ubytovací platforma. Je to služba, založená na…

Kompletní řešení, 2. část

Jaké další nástroje a znalosti hoteliéři mohou potřebovat? Restaurace, bary a kavárny Pokladní systém s EET Znalosti spolu s přístupem k podstatným informacím Karty a zámky (otevírání dveří) Multifunkční kanceláře spolu s úkoly pro personál fotografie terminál bez funkce CNP Cíl: poradit hoteliérům co konkrétně si pořizovat a co…

GDPR – proč je pro vás důležité?

Následující článek Vás má seznámit s existencí nového problému a pomoci s jeho zajištěním a zejména následným vyřešením. Nejprve si stručně popíšeme, o co přesně u GDPR jde, jak se konkrétně ovlivňuje hoteliérovu práci a nakonec si představíme to, jaké služby spojené s GDPR nabízí Siesta Solution.